Ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC/NW

bezpieczenie OC musi mieć w Polsce każdy właściciel zarejestrowanego samochodu. O zakupie dodatkowych polis komunikacyjnych - Autocasco, Assistance, czy NNW kierowca decyduje sam. Warto więc wiedzieć, kiedy mogą się przydać i jak je wybrać.

Im więcej wykupionych ubezpieczeń (AC, NNW, Asistance, szyby, ochrona zniżek) tym większa ochrona kierowcy i jego pojazdu. Zasada ta działa oczywiście tylko wtedy, gdy polisy wybierasz świadomie i wiesz na co się decydujesz. Sprawdź więc, jak objąć odpowiednią ochroną siebie, swoich bliskich i swoje auto.

Ubezpieczenie oc samochodu chroni Cię w przypadku szkód spowodowanych osobom trzecim. Jeśli spowodujesz wypadek, szkoda innego kierowcy zostanie zlikwidowana z Twojego ubezpieczenia komunikacyjnego. Analogicznie, jeśli to Twoje auto zostanie uszkodzone w wypadku, będziesz mógł je naprawić z polisy OC sprawcy kolizji.

A jeśli nie wykupisz obowiązkowego OC? Nie dość, że za naprawę uszkodzonych aut musiałbyś płacić samodzielnie, to dodatkowo UFG nałoży na Ciebie karę za brak obowiązkowej polisy. Wysokość kar za brak OC jest uzależniona od płacy minimalnej. A ta, ustalana przez urząd, wzrasta praktycznie z roku na rok. W związku z czym automatycznie też wzrasta kara za brak OC.

Przypominamy, że (zgodnie z ustawą, czyli niezmiennie każdego roku) najwyższa opłata karna za brak polisy OC dotyczy właścicieli pojazdów, którzy nie posiadali ochrony ubezpieczeniowej dłużej niż 14 dni. Wysokość opłat zależy także od rodzaju pojazdu:

 • samochody osobowe: równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto);

 • samochody ciężarowe, ciągniki i autobusy: trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę;

 • pozostałe pojazdy: równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osoby, które pozostawały bez ochrony ubezpieczeniowej krócej niż 14 dni zapłacą:

 • 20% pełnej opłaty karnej - do 3 dni bez OC,

 • 50% pełnej opłaty karnej - od 4 do 14 dni bez OC.

Konieczność ochrony pojazdu w ramach OC określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Z niej również wynika wysokość, tryb nakładania i dochodzenia opłat karnych.

Podczas zakupu ubezpieczenia OC pamiętaj, że zakres polisy jest zawsze taki sam, bez względu na to, które towarzystwo ubezpieczeniowe wybierzesz. Jeśli więc jeden ubezpieczyciel oferuje Ci dużo korzystniejszą ofertę ubezpieczenia komunikacyjnego niż konkurencyjne towarzystwa, nie wahaj się. W przypadku samochodowego OC warto kierować się ceną polisy. Każde towarzystwo samo ustala ceny OC, biorąc pod uwagę dane właściciela samochodu oraz parametry samego auta. A różnice w cenach poszczególnych firm mogą być naprawdę duże.

Jedną z najczęściej wybieranych polis dodatkowych jest autocasco. Niestety klienci często nie wiedzą, jak ją wybrać i czy w ogóle jej potrzebują. Warto wiedzieć, że tylko AC może np. zagwarantować wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży samochodu. A jeśli sam spowodujesz szkodę w swoim samochodzie (np. zarysujesz drzwi o stojący na parkingu słupek),również Autocasco przyjdzie Ci z pomocą.

Zakup polisy autocasco wymaga dokładnego zapoznania się z warunkami ochrony, bo są one inne w każdym towarzystwie. W praktyce oznacza to, że każde towarzystwo może oferować inny zakres polisy, w dodatku w innej cenie. Istnieje kilka istotnych zapisów w umowach ubezpieczenia autocasco, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

 •    udział własny - określona kwotowo lub procentowo wartość szkody, którą właściciel pojazdu zobowiązany jest pokryć z własnej kieszeni;

 •    amortyzacja części (zużywanie się części) - w przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczyciel ma prawo potrącić określony w umowie procent od wartości części nowych, na zasadzie ich zużywania się;

 •    franszyza integralna - określona kwotowo lub procentowo wartość szkody, poniżej której towarzystwo nie wypłaci odszkodowania;

 •    metoda naprawy auta - kosztorysowa, serwisowa lub warsztat partnerski

 •    suma ubezpieczenia - górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, czyli maksymalna wysokość odszkodowania, którą może otrzymać poszkodowany; dzieli się na: stałą sumę ubezpieczenia (niezmienna wartość pojazdu, ustalona na dzień podpisania umowy AC) i zmienną sumę ubezpieczenia (wartość pojazdu na dzień wystąpienia szkody).

 • Redukcja sumy ubezpieczenia - oznacza, że suma ubezpieczenia jest pomniejszana o każde wypłacone odszkodowanie. Można wykupić zniesienie redukcji sumy ubezpieczenia lub w późniejszym okresie do ubezpieczyć auto po szkodzie

Nawet niewielki udział własny lub amortyzacja części mogą obniżyć cenę polisy, a jednocześnie zakres świadczeń nie ulegnie zmianie. Zniesienie tych zapisów może natomiast podnieść cenę ubezpieczenia samochodu. Bez względu na to, na które rozwiązanie się zdecydujesz, pamiętaj, żeby w przypadku polisy Autocasco zawsze kierować się jej zakresem, a nie ceną.

Ubezpieczenie oc samochodu chroni Cię w przypadku szkód spowodowanych osobom trzecim. Jeśli spowodujesz wypadek, szkoda innego kierowcy zostanie zlikwidowana z Twojego ubezpieczenia komunikacyjnego. Analogicznie, jeśli to Twoje auto zostanie uszkodzone w wypadku, będziesz mógł je naprawić z polisy OC sprawcy kolizji.

A jeśli nie wykupisz obowiązkowego OC? Nie dość, że za naprawę uszkodzonych aut musiałbyś płacić samodzielnie, to dodatkowo UFG nałoży na Ciebie karę za brak obowiązkowej polisy. Wysokość kar za brak OC jest uzależniona od płacy minimalnej. A ta, ustalana przez urząd, wzrasta praktycznie z roku na rok. W związku z czym automatycznie też wzrasta kara za brak OC.

Przypominamy, że (zgodnie z ustawą, czyli niezmiennie każdego roku) najwyższa opłata karna za brak polisy OC dotyczy właścicieli pojazdów, którzy nie posiadali ochrony ubezpieczeniowej dłużej niż 14 dni. Wysokość opłat zależy także od rodzaju pojazdu:

 • samochody osobowe: równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto);

 • samochody ciężarowe, ciągniki i autobusy: trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę;

 • pozostałe pojazdy: równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osoby, które pozostawały bez ochrony ubezpieczeniowej krócej niż 14 dni zapłacą:

 • 20% pełnej opłaty karnej - do 3 dni bez OC,

 • 50% pełnej opłaty karnej - od 4 do 14 dni bez OC.

Konieczność ochrony pojazdu w ramach OC określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Z niej również wynika wysokość, tryb nakładania i dochodzenia opłat karnych.

Podczas zakupu ubezpieczenia OC pamiętaj, że zakres polisy jest zawsze taki sam, bez względu na to, które towarzystwo ubezpieczeniowe wybierzesz. Jeśli więc jeden ubezpieczyciel oferuje Ci dużo korzystniejszą ofertę ubezpieczenia komunikacyjnego niż konkurencyjne towarzystwa, nie wahaj się. W przypadku samochodowego OC warto kierować się ceną polisy. Każde towarzystwo samo ustala ceny OC, biorąc pod uwagę dane właściciela samochodu oraz parametry samego auta. A różnice w cenach poszczególnych firm mogą być naprawdę duże.

MP Ubezpieczenia, ul. Wojska Polskiego 34 lok. 1, 05-091 Ząbki
MediaConsulting.pl